Henvisning til tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag

For at en ansøgning, der henviser til en tidligere ansøgning, kan få tildelt en indleveringsdag, må ansøger indikere følgende på indleveringsdagen:

  • dens ansøgningsnummer
  • myndigheden hvortil den blev indleveret
  • en indikation af, at denne reference erstatter beskrivelsen og tegningerne.

Den tidligere ansøgning, der refereres til, kan også være en brugsmodelansøgning.

Hvis den tidligere ansøgning er indleveret på et af de af Patent- og Varemærkestyrelsen accepterede sprog, skal ansøger indsende en kopi af den tidligere indleverede ansøgning indenfor en frist på 2 måneder fra anmodningen herom. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgningen allerede er tilgængelig for os, f.eks. hvis der er tale om:

  • en dansk patent- eller brugsmodelansøgning
  • en International ansøgning (PCT) indleveret hos NPI som nyhedsundersøgende myndighed.

Hvis den tidligere ansøgning er indleveret på et andet sprog end de der er nævnt i bekendtgørelsens § 8, skal der i stedet indleveres en oversættelse af ansøgningen til et af de af os accepterede sprog. 

Hvis en ansøgning indleveres med henvisning til en tidligere indleveret ansøgning, jf. BEK § 5, stk. 8, og vi konstaterer, at en af de følgende informationer mangler:

  • ansøgningsnummer
  • hvor ansøgningen blev indleveret
  • en indikation af, at denne reference erstatter beskrivelsen og eventuelle tegninger
  • kopi af den tidligere ansøgning (eller oversættelse til et af os accepteret sprog i henhold til BEK § 8)

opfordrer vi ansøger til at afhjælpe manglen inden for en frist på 2 måneder fra opfordringen herom. Såfremt ansøger ikke afhjælper manglen inden fristens udløb, vil ansøgningen ikke blive behandlet.Opdateret: 30. januar 2013