Mangler ved tildeling af indleveringsdag

Hvis betingelserne i PL § 8b, stk. 1, nr. 1-3 ikke er opfyldt, og der foreligger oplysninger, der gør det muligt at kontakte ansøger, vil Patent- og Varemærkestyrelsen opfordre denne til at afhjælpe manglerne inden en frist på 2 måneder. Denne frist kan ikke forlænges.

Hvis ansøger afhjælper manglerne inden for fristen, vil indleveringsdagen, blive den dag, hvor alle betingelserne i PL § 8b, stk. 1, nr. 1-3 er opfyldt. Vi vil informere ansøger om ansøgningens tildelte indleveringsdag.

Såfremt ansøger ikke afhjælper manglerne inden for fristens udløb, vil ansøgningen blive afvist, og et eventuelt indbetalt ansøgningsgebyr vil blive tilbagebetalt.

Hvis vi ikke har mulighed for at kontakte ansøger, kan vi ikke som ovenfor beskrevet opfordre ansøger til at afhjælpe manglerne. Hvis ansøger på eget initiativ afhjælper disse mangler inden for 2 måneder fra vores modtagelse af de oprindelige dokumenter , vil ansøgningen blive tildelt en indleveringsdag svarende til den dato, hvor alle kriterierne i PL § 8b er opfyldt.

Med hensyn til mangler vedrørende henvisning til en tidligere indleveret ansøgning, jf. BEK § 5, stk. 8, se nærmere henvisning til en tidligere ansøgning ved tildeling af indleveringsdag.Opdateret: 30. april 2012