Behandling af patentansøgninger

Sagsbehandlingen har til formål at sikre, at ansøgningen og opfindelsen opfylder kravene i patentloven og den tilhørende bekendtgørelse.

Sagsbehandlingen omfatter blandt andet en behandling af ansøgningen i forbindelse med indleveringen, en formalitetsbehandling og en teknisk sagsbehandling.

Behandlingen i forbindelse med indleveringen omfatter blandt andet en undersøgelse af, om ansøgningen kan få tildelt en indleveringsdato.

Formalitetsbehandlingen skal sikre, at de eventuelle formelle mangler ansøgningen har, er afklaret, før den overgår til en teknisk sagsbehandling.

Den tekniske sagsbehandling kan omfatte en første behandling med nyhedsundersøgelse og enten en patenterbarhedsvurdering eller en identifikation af ikke-patenterbare krav, og efterfølgende behandlinger, der indeholder en patenterbarhedsvurdering. Herefter afsluttes den tekniske sagsbehandling med enten en Godkendelse til patentmeddelelse eller et afslag.Opdateret: 18. november 2013