Fornyelse - patent

Det følger af PL § 40, at et meddelt patent kan opretholdes i 20 år fra den dag, hvor patentansøgningen blev indleveret. For at opretholde et meddelt patent/en patentansøgning, skal ansøger/indehaver, for hvert gebyrår, som påbegyndes efter patentansøgningens indleveringsdag, forny patentet/patentansøgningen ved betaling af årsgebyr, jf. PL § 8, stk. 5 og § 40.

Årsgebyret for det første og andet år forfalder først samtidig med gebyret for det tredje år, jf. PL § 41, stk. 1.

Et gebyrår løber fra ansøgningens indleveringsdag.

Forfaldsdagen for årsgebyret er den sidste dag i den måned, i hvilken gebyråret begynder, jf. PL § 41, stk. 1.

Årsgebyret kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen, jf. PL § 41, stk. 1, 3. pkt. Årsgebyret kan desuden betales i 6 måneder efter forfaldsdag mod betaling af en forhøjelse af det forfaldne gebyr på 20 %, jf. PL § 41, stk. 3 og PL § 99, stk. 2.

Eksempel: For et patent, som er indleveret den 1. januar, forfalder årsgebyret uden forhøjelse 31. januar og årsgebyret med forhøjelse forfalder 6 måneder efter - det vil sige 31. juli.

Patent- og Varemærketyrelsen har som udgangspunkt ikke mulighed for at forlænge fristen for fornyelse. Der findes dog en undtagelse i PL § 42, hvorefter en opfinder i helt særlige tilfælde kan få henstand med betaling af årsgebyrerne. Desuden findes der i PL § 72 mulighed for at anmode om genoprettelse af et patent, der er bortfaldet på grund af manglende rettidig betaling af årsgebyr.

Vi sender som del af proceduren ved fornyelse en påmindelse til indehaverne i form af et girokort med tilknyttet vejledning. Dette er alene en service, og rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar.

Årsgebyrerne for 1.-20. gebyrår fremgår af PL § 99. Vi har generelt mulighed for at regulere gebyrerne fastsat i PL, jf. PL § 105. De gældende gebyrer kan til enhver tid ses på vores prisliste.

Du kan læse mere om de forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske her: 

Se også Betaling af gebyr.

Med hensyn til årsgebyr vedrørende afdelte og udskilte ansøgninger, se Gebyrer for afdelte og udskilte ansøgninger.Opdateret: 28. april 2020