Betaling af et for lille årsgebyr - patent

Når årsgebyrer indbetales sker det, at det ikke er det fulde beløb, der indbetales.

Et eksempel på dette kan være, at indehaver har anvendt det først udsendte girokort, selvom betalingen skal ske med forhøjelse af det forfaldne gebyr. I så tilfælde er årsgebyret ikke indbetalt med frigørende virkning. Medmindre den resterende del af det forhøjede gebyr indbetales, inden fristen for rettidig betaling udløber, bortfalder patentet. Den del af årsgebyret, der er indbetalt, vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt, jf. PL § 104.Opdateret: 2. maj 2012