Videreførte internationale patentansøgninger

Det følger af PL § 31, at såfremt en ansøger ønsker at videreføre en international patentansøgning for Danmark skal han inden 31 måneder fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen:


• indlevere en oversættelse af ansøgningen til dansk eller engelsk, eller
• en kopi af ansøgningen, hvis denne er på dansk eller engelsk, samt
• betale det fastsatte gebyr, som fremgår af PL § 98, stk. 3 samt vores prisliste.


Bemærk at der ikke længere gælder særlige frister samt sprogkrav ved videreførelse af en international patentansøgning, hvis denne skal omfatte Færøerne.


Når en international patentansøgning er videreført for Danmark i overensstemmelse med PL § 31, behandles ansøgningen som udgangspunkt på samme måde som en national patentansøgning med de undtagelser, der findes i PL §§ 33-37.


Se mere under Behandling af patentansøgninger.

 Opdateret: 13. december 2016