Basisdokumenterne

Basisdokumenterne er relevante i forhold til, hvilke ændringer, der tillades efter PL § 13. Det vil sige, at ændringer, der foretages efter indleveringen af en ansøgning, skal kunne udledes af basisdokumenterne.

Det fremgår af BEK § 30, hvilke dokumenter, der udgør basisdokumenterne:

I en dansk patentansøgning består basisdokumenterne af den på dansk, engelsk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav, som den forelå ved ansøgningens indlevering.

Hvis der på tidspunktet for ansøgningens indlevering ikke foreligger sådanne dokumenter, består basisdokumenterne af den derefter først fremkomne på dansk eller engelsk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav i det omfang, indholdet tydeligt fremgår af de dokumenter, der forelå på det nævnte tidspunkt.

I en international ansøgning, der videreføres efter PL § 31, består basisdokumenterne af den oversættelse af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav til dansk eller engelsk, som er indleveret i henhold til PL § 31, jf. BEK § 30, stk. 3. Er den internationale ansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk eller engelsk, består basisdokumenterne af den genpart af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav, der er indleveret efter PL § 31.

I en europæisk patentansøgning, som begæres konverteret efter PL § 88, består basisdokumenterne af den oversættelse af beskrivelse, tegninger, fotografier og patentkrav til dansk eller engelsk, som er indleveret i henhold til PL § 88, stk. 1, jf. BEK § 30, stk. 2. Er den europæiske patentansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk eller engelsk, består basisdokumenterne af den indleverede genpart af beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav.

I en afdelt eller udskilt ansøgning udgøres basisdokumenterne af beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og patentkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, jf. BEK § 34, stk. 1.Opdateret: 31. januar 2013