Berostillelse af en patentansøgning

En ansøgning kan stilles i bero, hvis det er nødvendigt at afvente andre hændelser for den videre sagsbehandling som f.eks.:

En ansøgning kan endvidere stilles i bero i følgende tilfælde:

  • En ansøger kan fremsætte begrundet anmodning om berostillelse af sagsbehandlingen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • I specielle tilfælde, f.eks. afventen af en afgørelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker eller domstolene, herunder EU-domstolen, kan behandlingen af en ansøgning ligeledes stilles i bero.

 

 

 Opdateret: 13. marts 2013