Fremskyndelse af sagsbehandlingen - patent

Den første tekniske behandling foretages normalt tidligst omkring 6 måneder efter ansøgningens indlevering, og resultatet af undersøgelsen meddeles ansøgeren senest 10 måneder efter indleveringen. Se mere under Tidspunkt for nyhedsundersøgelsen.

Den første tekniske behandling af en patentansøgning kan fremskyndes, hvis ansøger ønsker det. Anmodning om fremskyndelse skal være skriftligt og behøver ikke være begrundet.

Vi foretager den første tekniske behandling inden for 3 måneder efter modtagelsen af ansøgers anmodning om fremskyndet sagsbehandling forudsat, at ansøgningen er klar til teknisk behandling på anmodningstidspunktet. Er der formelle mangler på tidspunktet for modtagelsen af anmodningen, vil den første tekniske behandling ske inden for 3 måneder efter de formelle manglers afhjælpning.Opdateret: 10. december 2013