Tidspunkt for nyhedsundersøgelsen

Det er ofte i ansøgerens interesse, at nyhedsundersøgelsen sker så tidligt som muligt efter indleveringen af patentansøgningen, f.eks. har ansøgeren behov for at kende vores vurdering af opfindelsens patenterbarhed i forhold til overvejelse vedrørende patentering internationalt med prioritet fra ansøgningen.

Omvendt sker nyhedsundersøgelsen på et mere solidt grundlag, hvis man venter med den. Udenlandske patenter, fremlæggelses- og offentliggørelsesskrifter er nemlig først medtaget i de elektroniske patentdatabaser med en vis forsinkelse. Typisk vil forsinkelsen være seks måneder. Nyhedsundersøgelsen foretages derfor normalt tidligst omkring 6 måneder efter ansøgningens indlevering, og resultatet af undersøgelsen meddeles ansøgeren senest 10 måneder efter indleveringen.

Hvis ansøgeren anmoder om det, kan undersøgelsen foretages tidligere, se Fremskyndelse.

Hvis undersøgelsen efter ønske fra ansøgeren sker tidligere end 6 måneder efter indleveringen, kan det (jf. ovenstående) ikke forventes, at alle udenlandske skrifter med publikationsdag før ansøgningens indleveringsdag er medtaget i de elektroniske patentdatabaser. Nyhedsundersøgelsen i disse skrifter suppleres i så fald, hvis der omkring 24 måneder efter ansøgningens indlevering foretages en supplerende nyhedsundersøgelse.Opdateret: 30. april 2012