Søgemateriale

Nyhedsundersøgelsen foretages på grundlag af det materiale, der er angivet under Systematisk tilgængelige patentdokumenter og Systematisk tilgængelig ikke-patentlitteratur, dvs. det obligatoriske materiale.

Ved obligatorisk materiale forstås Patent- og Varemærkestyrelsens samling af klasseordnede patent- og brugsmodelpublikationer, og publikationer, der er offentliggjort i relevante elektroniske patentdatabaser og i relevante elektroniske databaser med systematisk tilgængelig ikke-patentlitteratur.

Søgematerialet omfatter den PCT-minimumsdokumentation, som kræves af en interna­tional nyhedsundersøgende myndig­hed ifølge PCT rule 34 og 36.1 (ii), og går i nogen grad udover disse minimumskrav, idet vi også søger i skandinavisk materiale (fra Danmark, Sveri­ge, Finland og Norge).

Det elektroniske søgemateriale tillader blandt andet anvendelse af CPC-systemet (som er baseret på det internationale patent klassifikationssystem (IPC) men omfatter en finere inddeling), samt IPC-systemet. Søgninger kan også udføres ved at benytte andre klassifikationssystemer og/eller ord.Opdateret: 21. januar 2013