Nyhedsundersøgelsesrapport

Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder nyhedsundersøgelsesrapporter i følgende tilfælde:

(i) Nyhedsundersøgelser af danske patentansøgninger (se Nyhedsundersøgelsestype),

(ii) Yderligere nyhedsundersøgelser af danske patentansøgninger

(iii) Supplerende nyhedsundersøgelser af danske patentansøgninger efter ca. 24 måneder,

(iv) Nyhedsundersøgelser af prioritetsansøgninger, herunder videreførte PCT-ansøgninger og

(v) Nyhedsundersøgelse af international type.

Dette emne fastsætter kravene til nyhedsundersøgelsesrapporterne i ovennævnte tilfælde, da det er intentionen, at alle nyhedsundersøgelsesrapporter udarbejdes så ensartede som muligt.

Efter gennemførelse af en nyhedsundersøgelse dokumenteres dens resultat i en nyhedsundersøgelsesrapport. Nyhedsundersøgelsesrapporten giver dermed information til ansøgeren om den relevante kendte teknik og til offentligheden ved ansøgningens offentliggørelse.

Når sagsbehandleren udvælger relevante dokumenter, bør han tage hensyn til passende sprog og fortrinsvis omtale (eller i det mindste bemærke) dokumenter på samme sprog som ansøgningen (se Sproget i de omtalte dokumenter, Dokumenter på et ikke umiddelbart forståeligt sprog).

Nyhedsundersøgelsesrapporten må ikke indeholde andet end det der er nødvendigt for udfyldelse af rapporten.

Nyhedsundersøgelsesrapporten skal altid inkludere de mest relevante dokumenter (som vil blive kategoriseret efter relevans i nyhedsundersøgelsesrapporten (se Kategorier af dokumenterne).

I tilfældet af manglende enhed, se også Behandling af opfinderisk enhed.

For danske patentansøgninger fremsender Patent- og Varemærkestyrelsen nyhedsundersøgelsesrapporten og kopier af alle omtalte dokumenter til ansøger sammen med det første behandlingsbrev, inklusiv de dokumenter der står efter "&"-tegnet, og som er valgt til at blive kopieret og sendt til ansøger. Se Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten.

Ved en supplerende nyhedsundersøgelse ca. 24 måneder fra indleveringsdagen kan det ske, at der ikke findes yderligere relevante dokumenter. I disse tilfælde er det tilladt ikke at omtale dokumenter i nyhedsundersøgelsesrapporten (se Den nærmeste kendte teknik og dens effekt på nyhedsundersøgelsen). Udtrykket "ikke fundet flere relevante dokumenter" vil fremgå af nyhedsundersøgelsesrapporten.

Rapportens indhold

Nyhedsundersøgelsesrapporten indeholder en forside til notering af de vigtigste kendetegn ved søgningen, som f. eks.

(i) ansøgningsnummer,

(ii) klassifikation af ansøgningen,

(iii) de undersøgte teknikområder,

(iv) en angivelse af ikke undersøgte krav, se Nyhedsundersøgelsens omfang,

 (v) relevante dokumenter fremkommet ved søgningen,

(vi) dato for færdiggørelse af nyhedsundersøgelsen, og

(vii) navn på den sagsbehandler, der udførte søgningen,

og en supplerende side D til angivelse af flere dokumenter end der er plads til på forsiden.

Ansøgningsnumret angives på forsiden og den supplerende side D af nyhedsundersøgelsesrapporten.

Klassifikationen af patentansøgningen angives i overensstemmelse med Klassifikation.

De undersøgte teknikområder medtages i rapporten i form af

(i) en liste over de undersøgte klasser: ved angivelse af klassifikationssystem efterfulgt af klassifikationssymboler på overklasse niveau, f. eks. IPC: H04B,

(ii) en liste over anden dokumentation gennemsøgt udover PCT minimum: hvis skandinaviske patentlitteratur er søgt, angives der landekoderne, f. eks. DK, NO, SE, FI, og

(iii) en liste over de anvendte elektroniske databaser: f. eks. EPODOC, WPI, TXTE. Det er normalt ikke nødvendigt at angive søgetermer. Det er ikke nødvendigt at angive, hvordan adgangen til databasen fandt sted, f. eks. der er ingen grund til at specificere at adgangen til EPODOC skete via Internal og EPOQUENET, eller MEDLINE via STN.

For angivelsen af de relevante dokumenter se Bibliografiske oplysninger, Kategorier af dokumenterne og Sammenhæng mellem dokumenter og krav.

Datoer i nyhedsundersøgelsesrapporten skal angives ifølge WIPO standard St.2.

Nyhedsundersøgelsesrapporten affattes normalt på dansk. Hvis ansøgeren har anmodet om, at sagsbehandlingen foregår på engelsk, vil nyhedsundersøgelsesrapporten blive affattet på engelsk.Opdateret: 3. november 2015