Dokumenter på et umiddelbart ikke forståeligt sprog

Under visse omstændigheder kan et dokument på et umiddelbart ikke forståeligt sprog, citeres, forudsat at der er indikationer for:

  • at der er indholdsidentitet med et andet dokument, som sagsbehandleren har gennemgået. Sagsbehandleren kan f.eks. citere et dokument, som er offentliggjort før indleveringsdagen på et sprog, som ikke er dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, eller fransk, hvis han har gennemgået et tilsvarende dokument (f. eks. et andet medlem af samme patentfamilie, eller en oversættelse af en artikel) på et af de ovennævnte sprog, der muligvis er offentliggjort efter indleveringsdagen. Begge dokumenter skal så nævnes i nyhedsundersøgelsesrapporten på den måde, der er angivet i Citation af patentdokumenter i samme patentfamilie.
  • at dokumentet er relevant, f.eks. fra tegninger, et sammendrag, eller en oversættelse frembragt af sagsbehandleren eller en person, der har kendskab til dokumentets sprog. Sagsbehandleren kan vælge at omtale sammendraget i stedet for at omtale det originale dokument f.eks. hvis det originale dokument ikke er let tilgængeligt for sagsbehandleren (f. eks. i tilfældet med fremskaffelse af Ph.d. afhandlinger), eller hvis det originale dokument ikke er på et sprog anvendt af Patent- og Varemærkestyrelsen, og der findes ikke et andet tilsvarende dokument (f. eks. et japansk patentdokument uden patentfa­milie­medlemmer, eller en avisartikel på russisk). Sammendraget stilles til rådighed af flere databaseudbydere (f. eks. Chemical Abstracts, Derwent eller japanske sammendrag fra JAPIO) og kan angå mange forskellige typer af publikationer såsom patentdokumenter, avisartikler, Ph.d. afhandlinger, bøger osv. Sammendraget giver et resume af de vigtigste aspekter af det tekniske indhold i det originale dokument. De fleste anvendte sammendrag er på engelsk. Det må formodes, at, hvor der ikke er udtrykkelige indikationer om det modsatte, er indholdet af et sammendrag indeholdt i det oprindelige dokument. Se Citation af sammendrag eller referat og Sproget i de omtalte dokument.

Før sagsbehandleren citerer dokumenter på et sprog, som denne ikke er fortrolig med, skal det sikres, at dokumentet er relevant. Dette kan f.eks. gøres gennem en oversættelse foretaget af en kollega eller maskinelt, gennem et tilsvarende dokument eller sammendrag på et sprog, sagsbehandleren er fortrolig med, eller gennem en tegning eller kemisk formel i dokumentet eller ved at benytte databaseindekser vedrørende det tekniske indhold af dokumentet.

Hvis ansøgeren imidlertid bestrider dokumentets relevans og giver specifikke grunde hertil, bør sagsbehandleren overveje, om en forfølgelse af forholdet kan retfærdiggøres i lyset af disse grunde og af anden kendt teknik, sagsbehandleren har adgang til. Hvis det er tilfældet, bør sagsbehandleren indhente en oversættelse af dokumentet (eller af kun den relevante del af det, hvis det let kan identificeres). Hvis sagsbehandleren stadig er af den overbevisning, at dokumentet er relevant, bør en kopi af oversættelsen sendes til ansøgeren sammen med det næste behandlingsbrev.Opdateret: 30. april 2012