Patentdokumenter i samme patentfamilie

Patentdokumenter i den samme patentfamilie er patentdokumenter fra det samme land eller fra andre lande, og som har mindst en fælles prioritetsdato.

Hvis et omtalt patentdokument hører til en patentfamilie, behøver sagsbehandleren ikke at angive alle de medlemmer af patentfamilien som er kendte eller tilgængelige for ham. Sagsbehandleren kan imidlertid omtale et eller flere patentfa­miliemedlemmer udover det omtalte (se Nyhedsundersøgelsesrapport).

Sådanne dokumenter skal identificeres ved oprindelsesmyndighed, type og nummer på dokumentet (se Bibliografiske oplysninger), og indledt med tegnet &.

Der kan være forskellige mulige grunde til at sagsbehandleren ønsker at gøre opmærksom på mere end et patentfamiliemedlem i nyhedsundersøgelsesrapporten, f. eks.:

(a) et dokument i patentfamilien er offentliggjort før den tidligste prioritetsdato i ansøgningen, men er ikke offentlig­gjort på et af Patent- og Varemærkestyrelsens anvendte sprog, mens et andet medlem af samme patentfamilie er offentliggjort på et af Patent- og Varemærkestyrelsens anvendte sprog, men efter den tidligste prioritetsdato. Se Dokumenter på et ikke umiddelbart forståeligt sprog.

Eksempel: En dansk ansøgning har prioritet den 3. september 1999. Under nyhedsundersøgelsen findes et relevant dokument WO9912395 A. Dette dokument er offentliggjort på japansk den 11. marts 1999 - tidsnok til at udgøre kendt teknik ifølge PL § 2 stk. 2. Der findes også et europæisk patentfamiliemedlem offentliggjort i en engelsk oversættelse den 1. marts 2000 - for sent til at udgøre den kendte teknik. EP dokumentet bliver omtalt i nyhedsundersøgelsesrapporten som et "&" dokument til WO dokumentet på japansk og sendt til ansøger (se Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten). Det vil blive brugt til behandlingen af ansøgningen til at fortolke indholdet af den japansksprogede publikation (se Dokumenter på et ikke umiddelbart forståeligt sprog). I nyhedsundersøgelsesrapporten skal disse dokumenter angives som følgende (hvad angår omtalen af kravene til hvilke de omtalte dokumenter angår, her krav 1-10, se Sproget i de omtalte dokumentet):

X

WO 9912395 A (SEIKO EPSON CORP)                                   

11. marts 1999, se figur 1                          

[& EP0982974 A1 (SEIKO EPSON CORP)

1. marts 2000, figur 1 og krav 1]

1-10

(b) forskellige dokumenter indenfor den samme patentfamilie, som alle indeholder relevante tekniske træk, som ikke er tilstede i andre patentfamiliemedlemmer,

(c) et dokument er omtalt i ansøgningen på et sprog, der ikke er anvendt af Patent- og Varemærkestyrelsen, og der findes et andet patent­familiemedlem på et af os anvendt sprog. Begge er publi­ceret før den tidligste påberåbte prioritetsdato og anføres begge i nyhedsundersøgelsesrapporten.

Eksempel: 

Y

D,Y

EP1564182 A (BAOLAB MICROSYSTEMS S L) 17.august 2005, krav       

ES2239549 B (BAOLAB MICROSYSTEMS S L) 16. september 2005              

1-10

1-10

Det faktum, at ansøger allerede har omtalt det relevante ES dokument i ansøgningen, som er i patentfamilie med det relevante EP dokument, betyder at ansøger allerede har opfyldt betingelsen, at han omtaler den kendte teknik i beskrivelsen.Opdateret: 30. april 2012