Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelsesrapporten

Ved afsendelsen til ansøger skal nyhedsundersøgelsesrapporten være ledsaget af kopier eller link til en elektronisk form af alle de dokumenter, der er omtalt (se også Fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten). Disse dokumenter benyttes til vurdering af patenterbarhed af den ansøgte opfindelse.

Undtaget herfra er de dokumenter, som fremgår af nyhedsundersøgelsesrapporten efter "&"-tegnet, og som derfor ikke er udvalgt til kopiering og fremsendelse til ansøger. I disse tilfælde vedlægges normalt kun en kopi af det familiemedlem der er omtalt i det første behandlingsbrev og/eller nyhedsundersøgelsesrapporten. Sagsbehandleren kan vælge, at det patentdokument, der fremgår efter "&"-tegnet, kopieres og sendes til ansøger.

I de tilfælde hvor en del eller hele dokumentet kun er offentliggjort i elektronisk form, vil en elektronisk version af de dele af dokumentet, der ikke findes i papirudgave, blive gjort tilgængelig for ansøger. Ansøger får stillet hele dokumentet til rådighed enten i en kombination af papir og elektronisk form eller hele dokumentet i elektronisk form.

Hvis der er tale om et patentdokument vedlægges en komplet kopi, også når patentet er omfangsrigt.

Omtales et tidsskrift eller en bog i nyhedsundersøgelsesrapporten, skal ansøger have en kopi af forsiden samt de relevante sider af den omhandlede publikation.

Et referat, uddrag eller et sammendrag af et andet dokument, kan f.eks. være offentliggjort senere end det dokument, det omtaler. Når det omtalte dokument er et referat, uddrag eller et sammendrag sendes en kopi af dette til ansøger sammen med nyhedsundersøgelsesrapporten. Hvis sagsbehandleren har besluttet, at hele dokumentet er nødvendigt, skal dokumentet omtales og en kopi vedlægges nyhedsundersøgelsesrapporten, se også Sammendrag eller referat.

Er et dokument fundet ved en onlinesøgning, og hverken en trykt version fra databasen (f.eks. Compendex, Paperchem2 og NTIS) eller den originale artikel er tilgængelig i Patent- og Varemærkestyrelsen på det tidspunkt, hvor udarbejdelsen af nyhedsundersøgelsesrapporten sker, erstatter en udskrift af filen den originale artikel.Opdateret: 10. september 2020