Sammenhæng mellem dokumenter og krav

Alle dokumenter omtalt i nyhedsundersøgelses­rap­por­ten skal være ledsaget af en angivelse af hvilket krav de angår, med mindre dokumentet er angivet i kategorien "L" (se Kategorier af dokumenterne under Kategori L).

Et og samme dokument kan omtales i forskellige kategorier i forhold til forskellige krav, og hver kategori bliver tilknyttet bestemte krav.

Eksempel:

X     WO9001867 A (WIDEGREN) 8. marts 1990                 1                                    

Y    se spalte 3, linje 27-43 og figur 1                              2-5                                                           

A    se fig. 2                                                                  6-10

Ovenstående eksempel betyder, at det omtalte doku­men­t angiver forhold, som foregriber nyhed og/eller væsentlig ad­skil­lelse af indholdet af krav 1. Samtidigt er dokumentet relevant for vurdering af væsentlig adskillelse af indholdet i krav 2 til 5 i kombination med et andet dokument, som også har kategorien "Y" i nyhedsundersøgelsesrapporten. Dokumentet udgør teknikkens stade for ind­holdet af kravene 6 til 10. Behandlingsbrevet henviser til de relevante passager i beskrivelsen eller figurer i dokumentet.

Nyhedsundersøgelsesrapporten skal identificere den mest relevante kendte teknik for alle de behandlede krav i den behandlede ansøgning. Dvs. alle krav skal omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten mindst en gang i forbindelse med mindst et dokument, der er offentliggjort før den tidligste prioritetsdato, med mindre de(t) selvstændige krav er undtaget i nyhedsundersøgelsen, se Nyhedsundersøgelsens omfang.Opdateret: 13. oktober 2014