Nyhedsundersøgelse

Formålet med nyhedsundersøgelsen er at finde frem til den kendte teknik, som er relevant for at kunne vurdere, om (og i givet fald i hvilket omfang) den opfindelse, som ansøgningen vedrører, er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik.

Nyhedsundersøgelsens ideal er at kommunikere alle modhold, der er relevante for den undersøgte opfindelse. Disse modhold giver ansøger det fulde grundlag for at bedømme patenterbarheden af ansøgningens indhold. I praksis skal der rapporteres de fundne modhold, der giver ansøger det bedst mulige grundlag for at bedømme patenterbarheden af sin ansøgnings indhold (maksimalt 8-10 modhold).

Nyhedsundersøgelsens primære sigte er at finde en passende mængde materiale, der foregriber de selvstændige krav. Nyhedsundersøgelsen af de selvstændige krav tilrettelægges derfor så den maksimerer chancen for at finde det materiale, der udover at være relevant for de selvstændige krav også er relevant for så mange uselvstændige krav som muligt. Søgning på uselvstændige krav og/eller udførelsesformer i beskrivelsen sker generelt i det omfang tiden tillader det. Resultatet af nyhedsundersøgelsen danner hermed grundlag for 1. behandlingen.

Examiner vurderer på baggrund af sin helhedsopfattelse af ansøgningens indhold, sin egen tekniske viden på det aktuelle teknikområde og erfaringsdannelsen under søgningen, hvornår der i givet fald er fundet passende med foregribende materiale til de selvstændige krav, og prioriterer herefter hvilke uselvstændige krav og/eller udførelsesformer fra beskrivelsen, der eventuelt skal søges efter. I de tilfælde, hvor examiner vurderer, at undersøgelsen bliver for omfattende, kontakter han ansøger for at aftale hvilken del af ansøgningen, der skal undersøges.

En nyhedsundersøgelse har afdækket et krav, når der er fundet passende med materiale, der foregriber kravet, og Examiner vurderer, at yderligere undersøgelse ikke vil bibringe materiale af stærkere relevans.

Patent- og Varemærkestyrelsens nyhedsundersøgelser svarer til internationale nyhedsundersøgelser i overensstemmelse med PCT-reglerne suppleret med skandinavisk materiale.

Nyhedsundersøgelsen skal være så fuldstændig og effektiv som muligt inden for de begrænsninger, den nødvendigvis er pålagt. Se mere under Søgestrategi.

Søgning efter konfliktende ansøgninger jf. PL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. bør altid være gennemført i det omfang, disse ansøgninger er til stede i den tilgængelige dokumentation.

For udførelsen af selve nyhedsundersøgelsen, se Nyhedsundersøgelse af selvstændige og uselvstændige krav, Nyhedsundersøgelse i analoge teknikområder og Afslutning af nyhedsundersøgelsen.

Vurderingen vedrørende patenterbarhed indikeres i nyhedsundersøgelsesrapporten ved anførelse af dokumentkategorier.

Se ogsåOpdateret: 30. september 2021