Identifikation af ikke-patenterbare krav

Ved den identifikation af ikke-patenterbare krav, som eventuelt udføres i forbindelse med førstebehandlingen af en ansøgning, identificerer sagsbehandleren selvstændige krav, som ikke opfylder betingelserne for patenterbarheden. Det samme foretages for eventuelle uselvstændige krav, læst i deres bredeste forstand, i det omfang, som den afsatte tid til førstebehandlingen tillader det.

En del af overvejelserne ved denne identifikation bør allerede foretages inden nyhedsundersøgelsens start, da de kan være med til at bestemme nyhedsundersøgelsens omfang. Det drejer sig om overvejelser, om

Den anden del af overvejelserne foretages på baggrund af nyhedsundersøgelsens resultat. Det drejer sig om overvejelser, om

Identifikationen af ikke-patenterbare krav udtrykkes i en behandlingsrapport, som ledsages af et følgebrev og i de fleste tilfælde af en nyhedsundersøgelsesrapport.Opdateret: 18. november 2013