Klassifikation

Patent- og Varemærkestyrelsen anvender Det internationale patentklassifikationssystem (IPC systemet) ved den officielle klassifikation af patentansøgninger.

Ved "officiel klassifikation" forstås den tildeling af passende klassifikationer, som identificerer det tekniske aspekt af den ansøgte opfindelse (eller aspekter for hver af de ansøgte opfindelser, hvis der er flere end én).

Den officielle klassifikation af en ansøgning udføres af sagsbehandleren fortrinsvis, når sagsbehandleren har undersøgt indholdet af ansøgningen for at udføre nyhedsundersøgelsen. Hvis offentliggørelsen af ansøgningen skal ske før afslutningen af nyhedsundersøgelsen og den første behandling af ansøgningen, er det nødvendigt for sagsbehandleren at undersøge ansøgningen tilstrækkeligt for at fastlægge den officielle klassifikation på dette tidlige stadie.

Klassifikationen foretages ud fra ansøgningen, som den så ud ved indleveringen (basisdokumenterne, jf. BEK § 30) uden at tage hensyn til indholdet af ansøgningen efter eventuelle ændringer eller tilføjelser, da ansøgningen offentliggøres, som den var på indleveringsdagen, og klassifikationen skal angå indholdet af den offentliggjorte ansøgning.

Hvis opfindelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar, må klassifikationen baseres på, hvad der synes at være opfindelsen, så længe dette kan forstås.

Hvis sagsbehandlerens opfattelse af ansøgningens indhold ændres betydeligt som et resultat af nyhedsundersøgelsen (det vil sige som et resultat af funden kendt teknik eller efter afklaring af åbenbare fejl, mangler og/eller uklarheder), bør klassifikationen ændres tilsvarende, hvis forberedelserne til offentliggørelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt.

Ansøgningens klassifikation skal være så præcis og fyldestgørende som klasserne i det tekniske område tillader. Den foretages med udgangspunkt i opfindelsen/opfindelserne, som den/de er angivet i patentkravene ved anvendelse af relevante IPC-klasser og ud fra retningslinierne for IPC-klassifikation (Obligatorisk klassifikation, se IPC-guiden).

Derover kan sagsbehandleren tildele yderligere (ikke-obligatoriske) klasser eller indekseringskoder til det dokument, der klassificeres, for at give yderligere informationer. Disse yderligere klasser og/eller indekseringskoder skal identificeres som angivet i IPC-guiden ("Guide for International Patent Classification" ("IPC")) publiceret af WIPO (se WIPO's hjemmeside: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/preface.html).

Hvis den officielle klassifikation af ansøgningen er i mere end en underklasse, eller i flere end én hovedgruppe ("00") inden for en underklasse, bør alle disse klasser angives. Den obligatoriske klassifikation af den ansøgte opfindelse ("invention information") skal kunne skelnes fra enhver yderligere klasse og/eller indekseringskode ("additional information"). Hvis det er nødvendigt at angive mere end en klasse for selve opfindelsen, skal den klasse, som efter sagsbehandlerens mening dækker opfindelsen bedst, angives først.

Klassifikation i tilfælde af manglende enhed i ansøgningen

Hvis ansøgningen indeholder flere uafhængige opfindelser, bør alle opfindelser klassificeres, idet alle vil blive offentliggjort i den offentliggjorte ansøgning.

Klassifikation ved patentudstedelse

Når patentansøgningen er klar til patentudstedelse, skal sagsbehandleren sikre, at den endelige klassifikation er udført efter den gældende IPC version, og at der er anvendt korrekt klassifikation for indholdet af ansøgningen.Opdateret: 30. januar 2013