Sammendrag eller referat

Ved sammendrag/referat publiceret sammen med den tekst, som er grundlaget for det, angives publikationen som for bøger, publikationer der udgives enkeltvis, artikler i tidsskrifter eller seriepublikationer, afhængigt af hvilken type publikation, der er tale om, og der henvises endvidere til sammendraget/referatet.

Ved sammendrag/referat, der ikke er publiceret sammen med den tekst, som er grundlaget for dem, skal det originale dokument omtales som et "&" dokument:

Eksempler:

Y

Derwent AN 88-255351

[& SU 1374109 A (KARELIN) 15. februar 1988]

1-10

A

Chemical Abstracts, vol. 92 (1980), sammendrag nr. 215278,

[&SU697515 A1 (MO KHIM T I IM MENDELEEVA) 15. November 1979.

1-10Opdateret: 30. april 2012