Bibliografiske oplysninger

Alle dokumenter, der er omtalt i nyhedsundersøgelsesrapporten, skal klart identificeres ved at angive de nødvendige bibliografiske oplysninger.

Disse oplysninger skal være angivet i overensstemmelse med WIPO Standard ST. 14 (Anbefaling af format for referencer citeret i patentdokumenter), WIPO Standard ST. 3 (2-bogstavskoder) og ST. 16 (Typekoder til identifikation af forskellige typer af patentdokumenter).

Dette udelukker ikke afvigelser i særlige tilfælde, hvor en nøje overholdelse af standarderne vil kræve betydelige meromkostninger og indsats, hvis det ikke er nødvendigt for en klar og let identifikation af et dokument.Opdateret: 30. april 2012