Sproget i de omtalte dokumenter

Medlemmer af den samme patentfamilie er ofte publiceret på flere forskellige sprog. Dermed har sagsbe­hand­leren et valg, hvad angår sprog i det doku­ment, som om­tales i nyhedsundersøgelsesrapporten.

Hvis det relevante tekniske indhold ikke er forskelligt mellem de forskel­lige familiemedlemmer, og hvis de alle er offentliggjort før ansøgningens tidligste påberåbte prioritet, så er alle medlemmerne af patentfamilien af lige stor relevans for ansøgningen. I sådanne tilfælde skal sagsbehandleren vælge det dokument, der skal omtales i kraft af dets offentliggørelsessprog, og ifølge efterfølgende liste med angivelse af de foretrukne sprog først:

(1) et af de anvendte sprog i Patent- og Varemærkestyrelsen (f. eks. engelsk, fransk, tysk, dansk, svensk eller norsk),

(2) et andet sprog som vil kunne læses af en kollega hvis pågældende sagsbehandler ikke har kendskab til dette sprog. I dette tilfælde kan sagsbehandleren overveje at omtale et sammendrag på engelsk i stedet for det origi­nale dokument.  (se Dokumenter på et ikke umiddelbart forståeligt sprog).Opdateret: 30. april 2012