Tegninger og fotografier som modhold

Tegninger/fotografier i et dokument er som en del af beskrivelsen en del af den kendte teknik.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for tekniske træk, som alene er beskrevet i tegningerne/fotografierne, før disse tegninger/fotografier kan anvendes som modhold: Strukturen af tekniske træk skal være vist på en tilstrækkelig klar måde i tegningerne/fotografierne, og deres tekniske funktion skal kunne udledes. Dimensioner, som opnås ved måling af skematiske figurer (ikke målfaste figurer), er ikke en del af den kendte teknik.

Læren af et dokument skal betragtes i sin helhed, som det ville blive gjort af en fagmand. Det er derfor ikke tilladeligt at isolere en del af dokumentet ud af konteksten til at udlede tekniske oplysninger som vil være forskellige fra eller i modstrid med hele læren i dokumentet. Tekniske træk, som kan udledes af eller er baseret på dimensioner af en skematisk figur, og som er i modstrid med det, der står i beskrivelsen, er derfor ikke en del af den kendte teknik.Opdateret: 5. februar 2013