Ikke-skadelige offentliggørelser

Det følger af PL § 2, stk. 6, at patent kan meddeles på en opfindelse, der er blevet almindelig tilgængelig indenfor de sidste 6 måneder forud for indleveringen af ansøgningen, hvor angivelsen skyldtes, eller er konsekvens af:

(i) et åbenbart misbrug over for ansøgeren eller dennes retlige forgænger - f.eks. hvis opfindelsen blev frarøvet ansøgeren og fremlagt mod hans ønske; eller

(ii) fremvisningen af opfindelsen foretaget af ansøgeren eller dennes retlige forgænger er sket på en officielt anerkendt international udstilling.

Til beregningen af 6-måneders perioden er den relevante dato, datoen for den faktiske indleveringsdag for den danske patentansøgning, ikke en eventuel prioritetsdato (EPO G 3/98, OJ 2/2001, 62 og EPO G 2/99, OJ 2/2001, 83).

Sagsbehandleren skal i nyhedsundersøgelsesrapporten citere dokumenter der kan falde ind under (i)-(ii) under Kategori "L". Også i dette tilfælde vil referencedatoen for nyhedsundersøgelsen være ansøgningens indleveringsdag.

Både tilfælde af offentliggørelse på grund af (i) eller (ii) undersøges nærmere af sagsbehandleren. Fremvisning på en udstilling medfører således blandt andet undersøgelse af spørgsmålet om identitet mellem den fremviste og den ansøgte opfindelse.

En sag vedrørende misbrug vil almindeligvis først blive rejst efter fremsendelsen af 1. behandlingsbrevet og nyhedsundersøgelsesrapporten. 

I tilfælde af åbenbart misbrug kan angivelse af opfindelsen være foretaget i et offentliggjort dokument eller på anden vis. Angivelsen kan også være sket i en dansk ansøgning med en tidligere prioritetsdato. Således kunne en person B for eksempel, som i fortrolighed er blevet informeret om person A's opfindelse, selv ansøge om patent for denne opfindelse. Hvis det er tilfældet vil angivelsen, der er resultatet af offentliggørelsen af B's ansøgning, ikke være skadelig for A's rettigheder, forudsat at A allerede har lavet en ansøgning eller ansøger inden for 6 måneder fra en sådan offentliggørelse

For at der er tale om "åbenbar misbrug" skal den person, der fremlægger opfindelsen, handle enten forsætlig for at forårsage skade, eller han skal have vidst eller burde have vidst, at skade ville eller kunne følge af denne handling (se EPO T 585/92, OJ 3/1996, 129).

I tilfælde af fremvisning af opfindelsen på en officielt anerkendt international udstilling skal ansøgningen indleveres inden for 6 måneder fra fremvisningen af opfindelsen på udstillingen, hvis fremvisningen ikke skal være skadelig for ansøgningen.Opdateret: 18. november 2013