Nyhedsundersøgelse af international type

Inden tre måneder fra den dag, ansøgningen er indleveret eller skal anses for indleveret, kan ansøger skriftligt bede Patent- og Varemærkestyrelsen om at bestille en nyhedsundersøgelse af international type, jf. PL § 9 hos en international søgemyndighed mod et fastsat gebyr.

Ansøger kan vælge mellem EPO (European Patent Office), PRV (Patent- och Registreringsverket i Sverige) og NPI (Nordic Patent Institut i Danmark) som international søgemyndighed.Opdateret: 30. april 2012