Afkrydsning i ansøgningsskemaet

Hvis afkrydsningen mangler i en ansøgning, som omfatter deponering, sætter Patent- og Varemærkestyrelsen krydset, forudsat at der foreligger fyldestgørende oplysninger om deponeringen, se Deponeringsoplysninger.

Hvis der ved udøvelsen af opfindelsen skal anvendes almindeligt tilgængeligt biologisk materiale, som er deponeret (f.eks. ved en tidligere ansøgning), skal det ikke angives i ansøgningsdokumentet, at ansøgningen omfatter deponering. Der er i så fald ikke tale om en deponering i henhold til PL § 8a, stk. 1. Det samme er tilfældet, hvis en eventuel deponeret prøve ikke skal anvendes ved udøvelsen af opfindelsen.

Hvis vi - trods afkrydsning i ansøgningsdokumentet - af en eller anden grund ikke kan anse ansøgningen for at omfatte deponering, meddeles ansøgeren dette. Afkrydsningen i ansøgningsdokumentet annulleres herefter.Opdateret: 14. juni 2012