Erklæring om ændringer i beskrivelse og krav

Ved ændringer i kravene skal ansøgeren angive en erklæring om ændringer i kravene jf. BEK § 28, stk.1 om, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag for disse ændringer.

Ved ændringer i beskrivelsen skal ansøgeren, afgive en erklæring om ændringer i beskrivelsen jf. BEK § 29, stk. 2  om, på hvilke punkter beskrivelsen ikke ordret stemmer overens med en tidligere indleveret beskrivelse.

Ved ændringer i forbindelse med godkendelse til patentmeddelelse skal ansøgeren afgive en erklæring om ændringer i forbindelse med godkendelse til patentmeddelelse Jf. BEK. § 40, stk. 2, som både gælder beskrivelse og krav.

Det bemærkes, at erklæringerne ikke gælder oversættelse, men kun ændringer i forhold til dansksprogede bilag.

I princippet skal alle ansøgere afgive erklæring. Det er dog Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, at der normalt ikke forlanges erklæring fra privatkunder.

Det eneste krav, der stilles til erklæringerne, er, at deres indhold er i orden. Se et par eksempler på § 29, stk. 2-erklæringer under erklæring om ændringer i beskrivelsen jf. BEK § 29, stk. 2.

Hvis erklæringerne mangler eller ikke er fyldestgørende, anmodes ansøgeren om at sende erklæringer, der er i orden. Ansøgningen kan afslås, hvis der herefter ikke kommer fyldestgørende erklæringer.Opdateret: 31. januar 2013