Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering

Når ansøger har indleveret ændrede bilag, undersøger sagsbehandleren altid, om der er basis for ændringerne i de oprindeligt indleverede bilag i henhold til PL § 13.

Når de ændrede bilag omfatter ændrede krav, der er indleveret, som svar på en patenterbarhedsvurdering, undersøger sagsbehandleren tillige om følgende betingelser er opfyldt for de ændrede krav:

 • (i) Når Patent- og Varemærkestyrelsen har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarhedsvurderingen skal de indleverede ændrede krav angive en opfindelse, som ligger inden for omfanget af den patenterbarhedsvurderede opfindelse (se eksempel 1-2),
 • (ii) Når styrelsen ikke har fremdraget yderligere kendt teknik ved patenterbarheds-vurderingen skal de indleverede ændrede krav angive en opfindelse, der ligger inden for omfanget af
  1. det som i givet fald blev vurderet til at være patenterbart (se eksempel 4) med mindre opfindelsens patenterbarhed kan udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering (se eksempel 5) eller
  2. det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang, når intet blev vurderet til at være patenterbart (se eksempel 6).

Der findes dog en undtagelse til ovenstående, se nærmere i artiklen Ikke essentielle træk og intermediære generaliseringer.

Opfylder de ændrede krav betingelserne (i)-(ii), og angiver kravene en opfindelse, der endnu ikke er blevet nyhedsundersøgt, f.eks. fordi den vedrører en detalje fra beskrivelsen, supplerer sagsbehandleren nyhedsundersøgelsen med en yderligere nyhedsundersøgelse.

Hvis de ændrede krav ikke opfylder betingelserne, underretter sagsbehandleren ansøger herom og informerer om, at ansøger kan søge beskyttelse for indholdet af de ændrede krav i form af en afdelt ansøgning i henhold til BEK § 28, i det omfang deres indhold kan udledes af basisdokumenterne. 

Følgende eksempler viser, hvordan dette håndteres i praksis.

 

Eksempler, hvor styrelsen ved en patenterbarhedsvurderingen har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (i)):

Eksempel 1

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Sagsbehandleren må foretage en yderligere nyhedsundersøgelse for at have det rette grundlag for at vurdere patenterbarhed af denne opfindelse. Sagsbehandleren afviser patenterbarheden af krav 1-3 på baggrund af et dokument, som ikke tidligere har været fremdraget ved behandlingen. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentet:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof, som har en bagagebærer
 • Krav 2*: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3*: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4*: Cykel ifølge de foregående krav, som dæktryksmåler

Krav 1* ligger inden for omfanget af den patenterbarhedsvurderede opfindelse (krav 1).

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelse (i).

Da det tekniske træk "bagagebærer" kun fremgik af basisdokumentets beskrivelsen, vil sagsbehandleren vurdere om kombinationen (krav 1 + bagagebærer) er dækket af nyhedsundersøgelsen og den foretagne yderligere nyhedsundersøgelse. I modsat fald laver sagsbehandleren endnu en yderligere nyhedsundersøgelse.

Eksempel 2

Et ændret kravsæt indeholder tre selvstændige krav af forskellig kategori med tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Maling, som indeholder A.
 • Krav 2: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder D.
 • Krav 5: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-4.
 • Krav 6: Fremgangsmåde ifølge krav 5, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 4.
 • Krav 7: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-4 som rustbeskytter.

Det fælles tekniske træk for opfindelserne i de selvstændige krav 1, 5 og 7 er en maling, som indeholder A. En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed viser, at en maling med denne sammensætning er kendt. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre opfindelser.

Ansøgningen beskriver følgende uafhængige opfindelser: (1) Malingen i krav 1-4, (2) Fremgangsmåden i krav 5-6 og (3) Anvendelsen i krav 7.

Det viser sig ikke at være praktisk muligt for sagsbehandleren at få en hurtig afklaring med ansøger om hvilken af opfindelserne, der skal behandles. Sagsbehandleren behandler derfor den først angivne opfindelse - dvs. opfindelse (1). Dokumentet, som viste, at det fælles tekniske træk og dermed malingen i krav 1 var kendt, viser også, at malingen i krav 2 og 3 er kendt. Sagsbehandleren vurderer, at malingen i krav 4 (læst som krav 1 + 2 + 3 + 4) er patenterbar.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Maling, som indeholder A og D.
 • Krav 2*: Maling ifølge krav 1, som indeholder B.
 • Krav 3*: Maling ifølge ethvert af de foregående krav, som indeholder C.
 • Krav 4*: Fremgangsmåde til at fremstille malingen ifølge krav 1-3.
 • Krav 5*: Fremgangsmåde ifølge krav 4, hvor man fremstiller malingen ifølge krav 3.
 • Krav 6*: Anvendelse af malingen ifølge krav 1-3 som rustbeskytter.

Krav 1* ligger inden for omfanget af den patenterbarhedsvurderede opfindelse (krav 1).

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelse (i).

Ønsker ansøger at få vurderet patenterbarheden af opfindelserne (2) og (3), kan det ske ved indlevering af afdelte ansøgninger.

 

Eksempler, hvor styrelsen ved en patenterbarhedsvurdering ikke har fremdraget yderligere kendt teknik (tilfælde (ii)):

Eksempel 3

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Sagsbehandleren afviser patenterbarheden af krav 1-3 på baggrund af de dokumenter, som tidligere har været fremdraget ved behandlingen. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentet:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof, som har en bagagebærer
 • Krav 2*: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3*: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4*: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Krav 1* ligger ikke inden for omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart (krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af krav 1* kan heller ikke udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering.

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelse (ii).

Ønsker ansøger at få vurderet patenterbarheden af opfindelsen i krav 1*-4*, kan det ske ved indlevering af en afdelt ansøgning.

Eksempel 4

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt afviser sagsbehandleren patenterbarheden af krav 1-3. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentets beskrivelse:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof og som har en kilometertæller, en kombinationslås og en dæktryksmåler

Krav 1* ligger inden for omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart (krav 4, læst som krav 1+2+3+4).

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelse (ii).

Eksempel 5

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt afviser sagsbehandleren patenterbarheden af krav 1-3. Patenterbarheden af krav 4 (læst som krav 1+2+3+4) accepteres.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentets beskrivelse:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof og en dæktryksmåler
 • Krav 2*: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3*: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås

Krav 1* ligger ikke inden for omfanget af det, som er vurderet til at være patenterbart (krav 4, læst som krav 1+2+3+4), da kravet ikke indeholder trækkene fra krav 2 og 3. Patenterbarheden af krav 1* kan dog udledes af patenterbarhedsvurderingen af krav 4, da dæktryksmålerens funktion på den ansøgte cykel ikke påvirkes af trækkene i krav 2 og 3.  

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelse (ii).

Eksempel 6   

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Sagsbehandleren afviser patenterbarheden af krav 1-4 på baggrund af de dokumenter, som tidligere har været fremdraget ved behandlingen.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentet:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof og som har en kilometertæller, en kombinationslås, en dæktryksmåler og en bagagebærer

Krav 1* ligger inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (krav 4 læst som krav 1+2+3+4).

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor betingelse (ii).

Eksempel 7

Et ændret kravsæt indeholder et selvstændige krav og tre tilknyttede uselvstændige krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med stel af kulstof
 • Krav 2: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4: Cykel ifølge de foregående krav, som har dæktryksmåler

Sagsbehandleren afviser patenterbarheden af krav 1-4 på baggrund af dokumenter, som tidligere har været fremdraget ved behandlingen.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt, der kan udledes af basisdokumentet:

 • Krav 1*: Cykel med stel af kulstof, som har en bagagebærer
 • Krav 2*: Cykel ifølge krav 1, som har en kilometertæller
 • Krav 3*: Cykel ifølge de foregående krav, som har kombinationslås
 • Krav 4*: Cykel ifølge de foregående krav, som dæktryksmåler

Krav 1* ligger ikke inden for omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (krav 4 læst som krav 1+2+3+4). Patenterbarheden af krav 1* kan heller ikke udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering.

Kravene i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelse (ii).

Ønsker ansøger at få vurderet patenterbarheden af opfindelsen i krav 1*-4*, kan det ske ved indlevering af en afdelt ansøgning.

Eksempel 8

Et ændret kravsæt indeholder to selvstændige krav af samme kategori, som beskriver to opfindelser, defineret ved de tekniske træk A, B og C (trækkene er forskellige) på følgende måde:

 • Krav 1: A+B
 • Krav 2: A+C

Ved behandlingen af det ændrede kravsæt viser det sig, at det tekniske træk A + noget er kendt og dermed ikke patenterbart. Opfindelserne i krav 1 og 2 har således ikke et særligt fælles træk og er derfor uafhængige. Sagsbehandleren patenterbarhedsvurderer efter aftale med ansøger opfindelsen i krav 1 og vurderer på baggrund af indholdet af tidligere fremdragne dokumenter, at den ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og retter sit kravsæt mod opfindelsen i krav 2. Denne opfindelse ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (krav 1). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 2 kan ikke udledes af den tidligere foretagne patenterbarhedsvurdering, da trækket C ikke har indgået i denne vurdering.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelse (ii).

Ønsker ansøger at få vurderet patenterbarheden af opfindelsen i krav 2, kan det ske ved indlevering af en afdelt ansøgning.

Eksempel 9

Et ændret kravsæt indeholder ét selvstændigt krav med følgende opbygning:

 • Krav 1: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af A, B eller C.

En yderligere nyhedsundersøgelse til afdækning af opfinderisk enhed afslører et dokument, som viser en cykel med en bagagebærer, hvor bagagebæreren er fastgjort ved D. Der er derfor ikke opfinderisk enhed mellem de tre alternativer A, B og C.

Sagsbehandleren behandler efter aftale med ansøger opfindelsen ifølge alternativ A og vurderer på baggrund af de oprindeligt fremdragne dokumenter, at opfindelsen ikke adskiller sig væsentlig fra kendt teknik.   

Ansøger svarer på vores behandlingsbrev og kommer tilbage med følgende kravsæt:

 • Krav 1*: Cykel med en bagagebærer kendetegnet ved, at bagagebæreren er fastgjort til cyklen ved hjælp af C.

Opfindelsen i krav 1* ligger udenfor omfanget af det patenterbarhedsvurderede med mindst omfang (krav 1 - alternativ A). En eventuel patenterbarhed af opfindelsen i krav 1* kan ikke udledes af den foretagne patenterbarhedsvurdering.

Kravet i det ændrede kravsæt opfylder derfor ikke betingelse (ii).

Ønsker ansøger at få vurderet patenterbarheden af opfindelsen i krav 1*, kan det ske ved indlevering af en afdelt ansøgning.Opdateret: 11. januar 2021