Erklæring om ændringer i kravene jf. BEK par. 28, stk. 1

I erklæring om ændringer i kravene jf. BEK § 28, stk. 1 skal ansøgeren ikke oplyse, hvilke ændringer, der er foretaget i kravene. Derimod skal ansøgeren oplyse, hvor i basisdokumenterne der er grundlag for de eventuelle ændringer. Dette kan være en hjælp, når sagsbehandleren skal afgøre, om ændringerne er tilladelige.

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens ansvar, at kravene kun godkendes, hvis de er i orden. Når der kommer nye krav, skal sagsbehandleren derfor altid gennemgå dem i sin helhed.Opdateret: 31. januar 2013