Teknisk problem og dets løsning

Opfindelsen som påberåbt i kravene skal angives i beskrivelsen på en sådan måde, at det tekniske problem eller de tekniske problemer, som den søger at løse, kan forstås, og på en sådan måde, at løsningen kan forstås. For at opfylde denne betingelse må beskrivelsen udelukkende indeholde oplysninger, der er nødvendige for at klarlægge opfindelsen.

Angivelserne af de tekniske træk, som er nødvendige for løsningen af det angivne problem eller de angivne problemer, skal stemme overens med angivelserne i kravet.

Angivelsen af de tekniske træk kan bestå af henvisninger til kravene. I tilfælde hvor genstanden i et uselvstændigt krav enten kan forstås ved formuleringen af selve kravet eller ved beskrivelsen af en måde at udøve opfindelsen på, er ingen yderligere forklaring af denne genstand nødvendig. En omtale i beskrivelsen af, at en bestemt udførelsesform af opfindelsen fremgår af det uselvstændige krav, vil være tilstrækkelig.

Når der er tvivl om, hvorvidt visse oplysninger er nødvendige for at klarlægge opfindelsen, kan sagsbehandleren kræve, at de fjernes.

Det er ikke nødvendigt, at opfindelsen fremlægges eksplicit i en problem-og-løsning-form.

De fordelagtige virkninger, som opfindelsen efter ansøgerens opfattelse besidder i forhold til den kendte teknik, bør anføres, men dette skal ikke gøres ved at forklejne et bestemt kendt produkt eller en proces. Ydermere skal der hverken henvises til den kendte teknik eller til ansøgerens opfindelse på en måde, der kan være vildledende. Dette kan for eksempel gøres ved en uklar præsentation, som giver det indtryk, at den kendte teknik løser en mindre del af problemet end tilfældet rent faktisk er.

Ved angivelsen af opfindelsen kan det være nødvendigt at henvise til baggrundsteknikken. Se også Henvisning til publikationer i beskrivelsen.

Vedrørende ændring af eller tilføjelse til beskrivelsen, se Tilføjelse af nye virkninger og eksempler.Opdateret: 14. juni 2012