Fysiske enheder

Som hovedregel skal tekniske termer, betegnelser og symboler, der er almindeligt accepterede inden for det pågældende område, anvendes, jf. BEK § 16, stk. 3.

Relevante enheder skal angives, hvis kvantitative faktorer anvendes ved beskrivelsen af et materialets egenskaber. Hvis dette gøres ved henvisning til en offentliggjort standard (f.eks. en standard for sigte-størrelser) ved hjælp af forkortelser, skal standarden identificeres tilstrækkeligt tydeligt i beskrivelsen.

Fysiske værdier skal angives i de enheder, der er anerkendt i international praksis, fortrinsvis efter det metriske system under anvendelse af SI-enheder og de andre enheder henvist til i Kapitel I i Bilaget til EU direktiv 80/181/EF af 20. december 1979, som ændret ved EU direktiverne 85/1/EF af 18. december 1984, 89/617/EØF af 27. november 1989 og 1999/103/EF af 24. januar 2000. Værdier, der ikke kan angives ved hjælp af disse enheder, skal udtrykkes i enheder, der er anerkendt i international praksis. Værdier udtrykt ved inch/pound-systemet opfylder almindeligvis ikke kriteriet "anerkendt i international praksis".

I matematiske formler skal almindeligt anvendte symboler benyttes, som det fremgår af BEK § 16, stk. 3.

I kemiske formler skal almindeligt anvendte symboler, atomvægte og molekylformler benyttes.

I følgende afsnit findes lister over anerkendte enheder:

Ved at kombinere de nævnte enheder fås sammensatte enheder.

Endvidere henvises til afsnittet angående viskositetsangivelser for polymer.Opdateret: 29. januar 2013