Kemiske og matematiske formler

Kemiske og matematiske formler kan skrives i hånden eller tegnes om nødvendigt, men det anbefales, at dertil egnede hjælpemidler benyttes.

Formler kan grupperes sammen på en eller flere sider, som bilag til ansøgningen, og sidenummereres sammen med den. Det anbefales, at hver formel i disse tilfælde gives en henvisningsbetegnelse. Beskrivelsen skal indeholde henvisninger til disse formler, når det er nødvendigt.

De kemiske eller matematiske formler skal gøre brug af almindeligt kendte symboler, og være udført på en sådan måde, at de er helt tydelige. Figurer, bogstaver og tegn, der ikke er skrevet på maskine, skal være let læselige og identiske i udformningen i de forskellige formler. Dette gælder uanset hvilket dokument, de optræder i.

Kemiske og matematiske formler, som fremgår af beskrivelsen i ansøgningen eller i patentet, skal have symboler, store bogstaver, som mindst er 22 mm høje. Tilsvarende gælder, når de fremgår af tegninger.

Symboler, såsom matematiske symboler, benyttet i en formel, som fremgår af beskrivelsen, i et tillæg eller på sider med tegninger skal forklares i beskrivelsen, medmindre deres væsentlighed klart fremgår af sammenhængen. Anvendte symboler kan også være konfereret på en liste.Opdateret: 30. april 2012