Særligt om modeller og store tegninger

Patent- og Varemærkestyrelsen kan i henhold til BEK § 35, stk. 3 forlange, at ansøgeren indsender model, prøve og lignende, eller lader udføre undersøgelser eller forsøg.

Derudover forekommer det en sjælden gang, at vi modtager modeller og store tegninger uopfordret.

Modeller og store tegninger anses ikke for at være en del af ansøgningens bilag. Har ansøger et ønske om, at dette materiale skal indgå i ansøgningen, må ansøgeren fremsende materialet i en form, der kan indscannes (evt. henvisning). Store tegninger kan for eksempel opsplittes eller indleveres i mindre målestok, se Variationer i proportioner.

Modeller og store tegninger, der ikke kan indscannes, håndterer vi på følgende måde:

  • Materialet mærkes med det aktuelle ansøgningsnummer.
  • Når sagen er endeligt afgjort, (dvs. når vi har truffet afgørelse i sagen), vil vi returnere materialet til ansøger.

Indlevering af fysisk materiale sker på eget ansvar. Dette gælder f.eks. for indlevering af modeller. Vi er derfor ikke erstatningspligtig for eventuelle skader, der måtte opstå på en model. Vi er heller ikke erstatningspligtig for bortkomst af indleverede modeller.

Hvis indlevering af fysisk materiale sker efter vores anmodning herom i medfør af BEK § 35, stk. 3, hæfter vi for eventuelle skader, der måtte opstå på det indleverede materiale i det omfang, ansøger har lidt et økonomisk tab. Tilsvarende gælder såfremt det indleverede materiale er bortkommet, mens det er i vores varetægt.Opdateret: 2. november 2015