Kortfattethed af krav

Kravene skal være kortfattede. Dette gælder for det enkelte krav, for kravenes formulering og for antallet af krav.

Urimelige gentagelser af ord f.eks. mellem et krav og et andet bør undgås ved at bruge bestemt form. F.eks.: krav 1 omhandler et møbelstykke med en plade, som er forsynet med tre ben; krav 2 omhandler et møbelstykke ifølge krav 1 med en plade som er forsynet med tre metallisk ben; for klarhedens skyld skal krav 2 ændres til "et møbelstykke ifølge krav 1, hvis ben er af metal.

Indeholder en patentansøgning flere patentkrav, skal disse stå samlet og være nummeret fortløbende, jf. BEK § 14, stk. 1. Antallet af krav skal være rimeligt set i forhold til, hvilken slags opfindelse ansøgeren søger beskyttet.

Hvad angår selvstændige krav i samme kategori se Flere selvstændige krav indenfor samme kategori.

Når det gælder uselv­stæn­dige krav, tillades mange krav rettet mod ube­tyde­lige trivialiteter normalt ikke, mens et rime­ligt antal krav rettet mod særlige foretrukne kendetegn normalt tillades. Hvad der er et rimeligt antal krav, og hvad der ikke er, afhæn­ger af situationen i hver enkelt ansøgning.

Opbygningen af kravene må ikke gøre det til en urimelig belastning for tredjemand at afgøre, hvad der søges beskyttet. (EPO T 79/91 og T 246/91, ikke offentliggjorte i OJ).

Angivelsen af flere foretrukne udførelsesformer evt. i prioriteret rækkefølge og/eller flere alternativer indeholdt i et enkelt krav, hvor antallet af disse gør det urimeligt vanskeligt at fastslå, hvad det er, der ønskes beskyttet, tillades normalt heller ikke.Opdateret: 29. januar 2013