Fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr

Væsentligt biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr er undtaget fra patentering, jf. PL §1, stk. 5.

En fremgangsmåde til fremstilling af planter eller dyr, der er baseret på den seksuelle krydsning af hele genomer og på den efterfølgende udvælgelse af planter og dyr er udelukket fra patentering som værende væsentligt biologisk, selv om andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fremstilling af planten eller dyret eller dens/dets yderligere behandling er til stede i kravet før eller efter krydsnings- og udvælgelsestrinene. For eksempel vil en krydsningsmetode, krydsningsavl eller selektiv avl af f.eks. heste, der kun består i udvælgelse til avl og det at sætte de dyr (eller deres kønsceller) sammen, der har bestemte karakteristika, være væsentligt biologisk og derfor ikke patenterbar. Denne fremgangsmåde er stadig væsentligt biologisk og ikke patenterbar, selv om den indeholder yderligere træk af teknisk karakter, f.eks. brugen af genetiske molekylære markører til udvælgelse af enten forældre eller afkom.

På den anden side, beror en fremgangsmåde, der involverer indsættelse af et gen eller karaktertræk i en plante ved genmodificering ikke på rekombination af hele genomer og den naturlige blanding af plantegener, og er derfor patenterbar. Dog må et krav på en sådan fremgangsmåde ikke indeholder krydsnings- og udvælgelsestrin.

Fremgangsmåder af overvejende teknisk karakter anses ikke som væsentligt biologiske, og tekniske fremgangsmåder til fremstilling af såvel planter, plantesorter, dyr og dyreracer kan patenteres, hvis patenterbarhedskriterierne er i øvrigt opfyldt.

Ved vurdering af, om der er tale om en væsentligt biologisk fremgangsmåde eller en overvejende teknisk fremgangsmåde, er det afgørende, om mennesket (opfinderen) ved en teknisk indgriben har væsentlig indflydelse på det resultat, der opnås ved fremgangsmåden. Eksempler på fremgangsmåder af overvejende teknisk karakter er:

  • Fremgangsmåder til behandling af en plante eller et dyr, for at dens eller dets egenskaber eller udbytte forbedres eller for at fremme eller undertrykke dens eller dets vækst, f.eks. en metode til at styne et træ, er ikke væsentligt biologisk, da essensen i opfindelsen er teknisk, selvom en biologisk fremgangsmåde er involveret,
  • Fremgangsmåder til behandling af en plante, der er kendetegnet ved anvendelsen af vækststimulatorer, eller stråling eller til behandling af plantefrø ved bejdsning og
  • Behandlingen af jord ved hjælp af tekniske hjælpemidler for at undertrykke eller fremme væksten af planter.


Opdateret: 30. april 2012