Tilbagetagelse af de senere indleverede dele

Hvis en ansøger har indleveret manglende dele af beskrivelsen eller tegninger, og ansøger ikke har anmodet om at basere de senere indleverede dele på en begæret prioritet, vil indleveringsdagen blive rykket til den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen modtager de manglende dele, jf. BEK § 5, stk. 5.

Ansøger kan dog i henhold til BEK § 5, stk. 7 tilbagetage de senere indleverede dele inden for 2 måneder fra vores modtagelse af disse. I dette tilfælde skal indleveringsdagen ikke rykkes, og den oprindelige indleveringsdag kan bibeholdes. Alle henvisninger til de manglende dele eller tegningerne skal anses for at være slettede. Vi vil informere ansøger om dette.

Når en reference til en manglende figur, f.eks. 'se figur 4' skal anses for at være slettet, skal de omtalte referencetegn være betinget af, at den reference også skal være anset for at være slettet, selvom enhver teknisk information i den reference, som stadig giver teknisk mening uden reference kan bibeholdes: f.eks. 'Se figur 4, en destillations søjle (1), forsynet med en kondensator (2)' bliver til 'en destillations søjle forsynet med en kondensator'.Opdateret: 31. januar 2013