Ingen offentliggørelse af ansøgningen

Ansøgningen gøres ikke tilgængelig, når der er truffet beslutning om henlæggelse eller afslag inden udløbet af 18-måneders dagen for offentliggørelsen.

Ønsker ansøger, at hans ansøgning ikke skal offentliggøres, skal han skriftligt anmode om tilbagetagelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Anmodningen skal være modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen før udløbet af 18-måneders dagen. Modtages anmodningen senere, vil ansøgningen blive offentliggjort.

Hvis ansøger er i tvivl om, hvorvidt vi har modtaget tilbagetagelsen inden 18 måneders dagen, bør denne kontakte os inden fristens udløb.Opdateret: 30. april 2012