Betaling af et for lille årsgebyr - SPC

Hvis det fulde beløb for årsgebyret ikke betales inden fristen for rettidig betaling udløber, er årsgebyret ikke betalt med frigørende virkning, og certifikatet og dets eventuelle forlængelse bortfalder, jf. LMF/PMF artikel 14, litra c. Den del af årsgebyret, der er indbetalt, vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt, jf. PL § 104, stk. 2.

 

 Opdateret: 2. maj 2012