For tidlig eller sen indbetaling af årsbegyr - SPC

Indbetales årsgebyret for tidligt, det vil sige tidligere end 3 måneder før forfaldsdagen, jf. BEK § 77, stk. 2, er gebyret ikke indbetalt med frigørende virkning, og Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke forny certifikatet eller dets eventuelle forlængelse. Gebyret tilbagebetales i dette tilfælde, jf. PL § 104, stk. 3, og indehaver må indbetale gebyret på ny, når fornyelsestidspunktet kommer.

Indbetales et gebyr ikke rettidigt indenfor 3 måneder før forfaldsdato eller på forfaldsdato, er der mulighed for at indbetale et forhøjet gebyr i indtil 6 måneder efter forfaldsdato, jf. BEK § 77, stk. 3 og PL § 103, stk. 2. Indbetales det forhøjede gebyr heller ikke indenfor disse sidste 6 måneder, bortfalder certifikatet og dets eventuelle forlængelse, jf. LMF/PMF artikel 14, litra c.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013