Indvending om ret til certifikatet

Retten til certifikatet tilkommer indehaveren af grundpatentet eller dennes rettighedserhverver, jf. LMF artikel 6. 

For indvending om ret til grundpatentet, se Indvending om retten til opfindelsen

Ansøgningen om certifikat kan under ingen omstændigheder tilbagetages, henlægges, afslås eller imødekommes, før der er taget stilling til spørgsmålet om retten til certifikatet, jf. PL § 18, stk. 2.

 

 

 

 Opdateret: 24. april 2012