Indvending vedrørende andre spørgsmål

En indvending kan være en protest mod, at en ansøgning om certifikat opfylder betingelserne for udstedelse af et certifikat, og behandles af den tekniske sagsbehandler.

Når Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indvending, orienteres indvender om den videre behandling af indvendingen. Ansøger orienteres ligeledes om indvendingen samt svaret til indvenderen.

Indvendinger indgår i vores behandling af ansøgningen, jf. BEK § 73, stk. 1, og vi tager stilling til, om en indvending indeholder materiale, der er relevant for behandling af ansøgningen om certifikat. 

Når vi har besluttet enten at udstede supplerende beskyttelsescertifikat eller at afslå ansøgningen, orienteres indvenderen herom.

Hvis certifikatet udstedes, sendes en kort orientering til indvenderen om, hvorfor vi ikke har anset indvendingen til hinder for udstedelse af certifikat. Indvenderen orienteres samtidig om muligheden for at begære administrativ omprøvning samt om registreringsnummer og bekendtgørelsesdato.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013