Definition af produkt

Certifikater kan udstedes for et produkt, der er beskyttet ved et patent og i sin egenskab af plantebeskyttelsesmiddel er underlagt kravet om meddelelse af en administrativ tilladelse forud for markedsføringen, jf. PMF artikel 2.

Et produkt er i PMF artikel 1, nr. 3 og 8 defineret som det aktive stof eller sammensætningen af aktive stoffer i et plantebeskyttelsesmiddel. Det aktive stof er defineret som stoffer eller mikroorganismer, herunder vira, med generel eller specifik virkning:

a) mod skadegørere, eller

b) på planter, plantedele eller planteprodukter

Se også den tilsvarende artikel vedrørende Produkt for certifikater for lægemidler, hvoraf følgende fremgår:

  • Et produkt består udelukkende af en eller flere aktive ingredienser, og kan ikke omfatte ikke-aktive ingredienser
  • Det plantebeskyttelsesmiddel, der søges om certifikat på baggrund af, kan godt indeholde yderligere aktive ingredienser, end det produkt (den eller de aktive ingrediens(er)), der søges om certifikat for
  • Ordlyden af det produkt, der udstedes certifikat for, kan godt indeholde andre former af den aktive ingrediens, end den specifikke form i det plantebeskyttelsesmiddel, der er udstedt markedsføringstilladelse for, såfremt der ydes beskyttelse herfor i grundpatentet
  • Et produkt anses for at omfatte produktet selv og andre former deraf, f.eks. salte og solvater. Et produkt anses ligeledes for at omfatte de kemiske grundstoffer og deres forbindelser, som de forekommer naturligt eller ved industriel fremstilling, herunder alle urenheder, som er en følge af fremstillingsprocessen


Opdateret: 28. april 2021