BEK § 30

§ 30. Basisdokumenterne i en dansk patentansøgning består af den på dansk eller engelsk affattede beskrivelse, herunder eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste, samt patentkrav, som de forelå ved ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret. Foreligger sådanne dokumenter ikke på et af disse tidspunkter, består basisdokumenterne af beskrivelse og patentkrav, når disse indleveres på dansk eller engelsk. Dette gælder kun i det omfang, at indholdet af dokumenterne på engelsk eller dansk tydeligt fremgår af de oprindeligt indleverede dokumenter. Har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke krævet en oversættelse efter § 6, stk. 2, udgør dokumenterne, som er affattet på det pågældende sprog, basisdokumenterne.

Stk. 2. Basisdokumenterne i en europæisk patentansøgning, som begæres konverteret efter patentlovens § 88, består af den på dansk eller engelsk affattede beskrivelse, herunder eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste, samt patentkrav.

Stk. 3. Basisdokumenterne i en international ansøgning, der videreføres efter patentlovens § 31, består af den på dansk eller engelsk affattede beskrivelse, herunder tegninger, fotografier og sekvensliste, samt patentkrav.

Stk. 4. Indleveres en ansøgning med henvisning til en tidligere ansøgning i henhold til § 5, stk. 8, består basisdokumenterne af den kopi eller oversættelse af den tidligere ansøgning, der indleveres.

Opdateret: 3. januar 2022