BEK § 52

§ 52. Patent- og Varemærkestyrelsen kan træffe afgørelse om, at patentet skal erklæres ugyldigt, eller at patentet skal opretholdes i uændret form. Styrelsen kan endvidere træffe afgørelse om, at patentet skal opretholdes i ændret form, såfremt patenthaveren er enig heri. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse meddeles til parterne.

Opdateret: 25. januar 2013