BEK § 7

§ 7. Beskrivelse med eventuelle tegninger, fotografier og sekvensliste samt patentkrav og sammendrag skal være udført i en sådan form, at de er egnede til reproduktion.

Stk. 2. Disse sagsakter og ændringer i dem skal indleveres i den form, som Patent- og Varemærkestyrelsen foreskriver.

Opdateret: 3. januar 2022