Guidelines for patenter

Guidelines for patenter er en modernisering af den tidligere patenthåndbog. Med Guidelines har Patent- og Varemærkestyrelsen udviklet et levende værktøj, der indeholder en gennemgang af, hvordan reglerne i henholdsvis patentloven og patentbekendtgørelsen fortolkes og udmøntes i Patent- og Varemærkestyrelsens praksis, illustreret med eksempler.

Guidelines er således et hjælpeværktøj både i og uden for Patent- og Varemærkestyrelsen. Da der hele tiden sker en løbende modernisering af vores sagsbehandling samt harmonisering med internationale forhold, er der også behov for løbende at kunne foretage ajourføring af praksis, herunder at foretage en orientering om ændringer i praksis. Dette sker via den løbende opdatering og videreudvikling af Guidelines for patenter.

Guidelines for patenter skal primært give brugeren en forståelse af praksis på en række udvalgte punkter, så brugeren selv er i stand til at drage de rigtige konklusioner i konkrete situationer. Det er således ikke hen­sigten at opstille firkantede regler og definitioner, som dækker alle tænkelige situationer.

Guidelines er opbygget som en samling af fritstående artikler, der er relateret til hinanden via links. Der er to hovedindgange til artiklerne, nemlig en emneorienteret indgang og en lovorienteret indgang. Derudover kan man søge efter artikler ved hjælp af et søgeværktøj, der kan findes under menuen i venstre side, og endelig findes der en alfabetisk oversigt over artiklerne.

Når der bliver lavet ændringer i en artikel, vil den tidligere artikel blive placeret under menupunktet "Ændringer i guidelines", se nederst i menuen til venstre, så der kan foretages en sammenligning med den ændrede artikel.

Det er vores ambition, at Guidelines for patenter kan blive den fælles referenceramme for sagsbehandlingen både hos vores sagsbehandlere og hos vores samarbejdspartnere i IPR-branchen.Opdateret: 11. januar 2021