BEK § 69

§ 69. Ved et certifikat forstås et supplerende beskyttelsescertifikat i henhold til forordningerne om supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler eller supplerende beskyttelsescertifikater for plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Ved forordningerne forstås:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave), og

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler.

Opdateret: 25. januar 2013