PL § 90

§ 90. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af den europæiske patentkonvention og til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.

Opdateret: 8. marts 2017