PL § 99

§ 99.  For patentansøgning, patent og europæisk patent betales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med følgende beløb pr. år:

1) 1. gebyrår: 500 kr.

2) 2. gebyrår: 500 kr.

3) 3. gebyrår: 500 kr.

4) 4. gebyrår: 1.100 kr.

5) 5. gebyrår: 1.250 kr.

6) 6. gebyrår: 1.400 kr.

7) 7. gebyrår: 1.600 kr.

8) 8. gebyrår: 1.800 kr.

9) 9. gebyrår: 2.050 kr.

10) 10. gebyrår: 2.300 kr.

11) 11. gebyrår: 2.550 kr.

12) 12. gebyrår: 2.800 kr.

13) 13. gebyrår: 3.050 kr.

14) 14. gebyrår: 3.300 kr.

15) 15. gebyrår: 3.600 kr.

16) 16. gebyrår: 3.900 kr.

17) 17. gebyrår: 4.200 kr.

18) 18. gebyrår: 4.500 kr.

19) 19. gebyrår: 4.800 kr.

20) 20. gebyrår: 5.100 kr.

Stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

Opdateret: 8. marts 2017