PL § 34

§ 34. I en international patentansøgning må der ikke meddeles patent eller gives afslag før efter udløbet af en af Erhvervs- og vækstministeren fastsat frist, medmindre ansøgeren har givet samtykke til, at ansøgningen afgøres forinden.

Opdateret: 8. marts 2017